fbpx

Werkwijze

Je wilt graag een Mooi-nument laten maken; voor jezelf of om cadeau te doen. Dan is het fijn om te weten hoe het verder gaat. Ik heb een vaste werkwijze. Hierdoor weten zowel jij als ik waar we aan toe zijn.

Een stappenplan

Hieronder geeft ik het stappenplan van mijn werkwijze. Je ziet daarin precies wat er gebeurt, in welke volgorde en wanneer je beslissingen moet nemen over de opdracht. Ook zie je wat de gevolgen zijn van die beslissingen, wanneer je je verplicht om mij een betaling te doen.

Het eerste gesprek

Je neemt contact met mij op. We plannen dan een eerste gesprek in, dat kan telefonisch, via een beeldverbinding of persoonlijk. In dat eerste gesprek wil ik graag zo veel mogelijk informatie van jou. Natuurlijk kun jij mij ook allerlei vragen stellen. Blijf net zo lang doorvragen tot alles duidelijk is, om onderlinge geschillen of wrijving te voorkomen.

De stappen, beslis- en betaalmomenten

Het proces van het eerste contact tot aan de levering van het werk, bevat de volgende stappen:

  1. Ons eerste gesprek
  2. Ik maak een schetsontwerp (minimaal 1, maximaal 3) en een voorlopige offerte. In de offerte zijn ook ontwerpkosten opgenomen.

Stappen 1 en 2 zijn geheel vrijblijvend.

Beslismoment: akkoord op een ontwerp en de voorlopige offerte. Bij akkoord ga ik het gekozen schetsontwerp uitwerken en ben je mij minimaal de ontwerpkosten schuldig. (zie stap 3)

  1. Ik werk het gekozen schetsontwerp uit op ware grootte en maak de definitieve offerte. Deze wijkt niet meer dan 20% af van de voorlopige offerte.

Beslismoment:  akkoord op het uitgewerkte ontwerp en de definitieve offerte. We spreken een levertijd af, als dat nog niet gedaan is.

Betaalmoment: bij akkoord, de aanbetaling en de ontwerpkosten. Bij niet akkoord, de ontwerpkosten.

  1. Ik maak het werk.
  2. Ik lever het werk kant en klaar bij je af

Betaalmoment: Het resterende bedrag van de offerte.

Ik wil graag op beide beslismomenten een schriftelijk akkoord en voor de betaalmomenten ontvang je een factuur. Beide kunnen ook per mail.

apensprongen-1
apensprongen-2